Türk Ulaşım-Sen;

Ulaştırma Hizmet kolunda görev yapan kamu görevlilerinin tamamının çatısı altında örgütlendiği, çatışan değil çalışan, üreten, yol gösteren ve hak ettiğini mutlaka alan bir sendika olarak kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini her platformda korumak ve geliştirmek, ülkemize, çalışma yaşamına, üyelerimize ve evrensel sendikacılığa artı değerler katmak, Anayasamızda belirlenen ilkelerden sapmaksızın milli değerlerine bağlı, çığır açan, güçlü, lider, büyük bir Türkiye için her alanda fikir üreten bir sivil toplum örgütü olma vizyonu,

Avrupa Birliği standartları, ILO sözleşmeleri ve İnsan Hakları beyannamelerinde tanımlanan niteliklere sahip, grevli, gerçek anlamda toplu sözleşmeli, siyasete katılma hakkını da içeren, özgürlükçü sendikal haklarla donanmış, saygın iş kavramına uygun bir kamu istihdam yapısı ve adil bir ücret sistemi içerisinde insanca yaşama yetecek düzeyde refah ücretine kavuşmuş, geleceğe umutla ve güvenle bakan bir kamu çalışanı; birlik, bütünlük ve kardeşlik içinde yaşayan, huzurlu bir topluma ulaşmak için birliktelik sağlama, toplu sözleşmelere katılma, görüşmeler yapma, gerektiğinde greve gitme yoluyla mücadele etme misyonu ile kurulmuştur.